ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal
 

Редакційна колегія

Філософські науки
 • Головний редактор — Михайло Якубович, кандидат історичних наук (релігієзнавство), доцент, доцент кафедри культурології і філософії, Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна
 • Відповідальний редактор — Олена Поліщук, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
 • Відповідальний секретар — Наталія Ковтун, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
Філософські науки. Редакційна рада
 • Артеменко Андрій — доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної академії культури, м. Харків, Україна
 • Богачевська Ірина — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, м. Київ, Україна
 • Еда Юнлю Юджесой — PhD, асоційований професор, старший науковий співробітник Центру урбаністичних досліджень Міського університету Стамбула, м. Стамбул, Туреччина
 • Журба Микола — доктор філософських наук, доцент, професор кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Сєверодонецьк, Україна
 • Козловець Микола — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
 • Кондерак Пьотр — доктор габілітований, доцент, директор факультету філософії Люблінського університету імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща
 • Легчилін Анатолій — кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії культури Білоруського державного університету, м. Мінськ, Білорусь
 • Личковах Володимир — доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін НАКККіМ, м. Київ, Україна
 • Манн Майкл — PhD, професор, професор кафедри соціології Каліфорнійського університету, м. Лос-Анджелес, США
 • Мандрагеля Володимир — доктор філософських наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, м. Київ, Україна
 • Новак Анджей Войцех — доктор габілітований, професор, професор Інституту філософії Познанського університету імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польща
 • Осинський Павло — PhD, професор, професор кафедри соціології Апалацького державного університету, м. Бун, США
 • Осташ Гжегож — доктор габілітований, професор, завідувач кафедри гуманітарних та суспільних наук, проректор з міжнародної діяльності Жешувської Політехніки, м. Жешув, Польща
 • Саух Петро — доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, м. Київ, Україна
 • Сепетий Дмитро — кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін Запорізького медичного університету, м. Запоріжжя, Україна
 • Слюсар Вадим — кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
 • Соколовський Олег — кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
 • Старостенко Віктор — кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Могильовського державного університету імені А. А. Кулешова, м. Могильов, Білорусь
 • Стецко Юстина — PhD, доцент, асоційований професор кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін Жешувської Політехніки, м. Жешув, Польща
 • Троха Богдан — доктор габілітований, професор гуманітарного факультету Зеленогурського університету, м. Зелена Гура, Польща
 • Умланд Андреас — кандидат політичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва, м. Київ, Україна
 • Шевчук Катерина — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне Україна
Філологічні науки
 • Юрген Гілесгайм, доктор філологічних наук, професор, науково-дослідний Брехтівський центр, м. Аугсбург, Німеччина — головний редактор;
 • Галина Левченко, доктор філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна — відповідальний редактор.
Редакційна рада
 • Кріс Руттен, доктор філософії, професор відділу освітніх студій, Гентський університет, Бельгія;
 • Кароліна Гілесгайм, доктор філологічних наук, науковий співробітник Аугсбурзького університету, Німеччина;
 • Йоганна Гетка, доктор філологічних наук, доцент, керівник відділення Центрально- та Східноєвропейських міжкультурних студій, Варшавський університет, Польща;
 • Мігай Кочіш, доктор Угорської Академії наук, професор Сеґедського університету, директор Інституту слов’янознавства, Угорщина;
 • Олександр Чирков, доктор філологічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Віктор Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Людмила Славова, доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
 • Андрій Рижков, кандидат філологічних наук, присяжний перекладач Мексиканських Сполучених Штатів, Мексика;
 • Юрій Громик, кандидат філологічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна;
 • Ірена Сніховська, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна.
Редактори розділів. Українська література
 • Тетяна Гребенюк, доктор філологічних наук, професор, Запорізький державний медичний університет, Україна;
 • Сергій Михида, доктор філологічних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна;
 • Алла Швець, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут Івана Франка НАНУ, м. Львів, Україна.
Редактори розділів. Теорія літератури і компаративістика
 • Ігор Набитович, доктор філологічних наук, професор, Університет імені Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща;
 • Збігнєв Фелішевський, доктор філологічних наук, доцент Сілезького університету, м. Катовіце, Польща;
 • Денис Чик, доктор філологічних наук, доцент, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна.
Редактори розділів. Література слов’янських народів і зарубіжних країн
 • Наталія Астрахан, доктор філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Гражина Крупінська, доктор філологічних наук, доцент, Сілезький університет, м. Катовіце, Польща;
 • Євгенія Канчура, кандидат філологічних наук, доцент, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.
Редактори розділів. Українська мова та загальне мовознавство
 • Галина Гримашевич, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Наталія Дяченко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Валентина Титаренко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна.
Редактори розділів. Іноземні мови та перекладознавство
 • Наталія Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Ірина Тараба, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Микола Ліпісівіцький, кандидат філологічних наук, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна.
Редактори розділів. Cучасні лінгвістичні вчення
 • Тетяна Недашківська, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Лариса Федоренко, кандидат філологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна;
 • Наталія Шульська, кандидат філологічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
Педагогічні науки. Міжнародна редакційна колегія
 • Барбара Адамчик, доктор гуманістичних наук у галузі педагогіки, ад’юнкт (Республіка Польща);
 • Пшемислав Зюлковський, доктор гуманістичних наук у галузі педагогіки, ад’юнкт (Республіка Польща);
 • Тадеуш Левовицький, доктор габілітований, професор (Республіка Польща);
 • Стефан Мєшальський, доктор габілітований, професор (Республіка Польща).
Педагогічні науки. Редакційна рада
 • Олена Антонова, доктор педагогічних наук, професор (Україна);
 • Іван Бех, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України (Україна);
 • Григорій Васянович, доктор педагогічних наук, професор (Україна);
 • Світлана Вітвицька, доктор педагогічних наук, професор (Україна);
 • Олександр Вознюк, доктор педагогічних наук, доцент (Україна);
 • Олександра Дубасенюк, доктор педагогічних наук, професор (Україна);
 • Іван Коновальчук, доктор педагогічних наук, доцент (Україна);
 • Ольга Плахотнік, доктор педагогічних наук, професор (Україна);
 • Наталія Сейко, доктор педагогічних наук, професор (Україна);
 • Нінель Сидорчук, доктор педагогічних наук, доцент (Україна).
Головна | Про нас | Статті | Авторам | Контакти
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University