ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal
 

Авторське право

Політика Вісника ЖДУ імені Івана Франка в галузі авторського права направлена на забезпечення вільного доступу до результатів наукових досліджень.

Надсилаючи статтю до редакції автор(и) автоматично надають редакції правo редагувати, друкувати в журналі та розміщувати статтю на офіційному сайті Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка, НБУ імені В. І. Вернадського, в електронній бібліотеці ЖДУ. За автором залишається право відтворювати зміст статті в процесі викладання, використовувати зміст статті в будь-якій іншій праці, створеній автором, розміщувати копію статті на власному веб-сайті або сайті установи, в якій автор працює із вказівкою на вихідні дані статті у Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка не раніше ніж через місяць після її публікації в журналі.

Головна | Про нас | Статті | Авторам | Контакти
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University