ВICНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173
Zhytomyr Ivan Franko State University Journal
 

Від редакції

«Вісник Житомирського державного університету» було засновано 1998 року, оскільки в північному регіоні України існувала нагальна потреба у науковому журналі такого типу. Саме спеціалізований журнал з педагогічних, філологічних, а пізніше і філософських дисциплін мав сприяти розвитку науки в Поліському регіоні, обміну останніми досягненнями у сфері зазначених наук між науковцями Житомирщини та інших регіонів України.
Журнал мав на меті зосередити увагу науковців на найбільш актуальних напрямах та проблемах науки.

Сучасна наука розвивається дуже стрімко і науковці, як ніхто інший, потребують можливості висловити свої думки та винести їх на розгляд колег та фахівців,оскільки певна інформаційна роз’єднаність та недостатнє фінансування науки призводять до того, що цікаві, значущі наукові розробки стають відомими лише вузькому колу спеціалістів і не отримують розповсюдження. Саме цей недолік успішно долає наш журнал протягом останніх тринадцяти років.

«Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» є тим виданням, яке дозволяє здійснювати моніторинг стану сучасних наукових розвідок у Поліському регіоні та в Україні загалом. Склад редакційної колегії підібрано таким чином, що до журналу відбираються найбільш вагомі наукові розробки вітчизняних вчених.

Той факт, що журнал є фаховим з філологічних, педагогічних та філософських дисциплін та широка географія дописувачів свідчить про високий авторитет видання в межах України.

Сподіваємось, що журнал зробить свій внесок у розвиток української науки та стане у пригоді як науковцям-початківцям, так і досвідченим вченим.

Журнал «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:
з філософії — наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.;
з педагогіки — наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.;
з філології — наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.

Головна | Про нас | Статті | Авторам | Контакти
© 2011–2021 Zhytomyr Ivan Franko State University